Palandöken’de Satılık Arsaların İhalesi 27 Aralık’a ertelendi!

Palandöken İhale

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Palandöken Osman Gazi’de bulunan 3 arsayı satışa çıkardı.

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Palandöken Osman Gazi’de bulunan 3 arsayı satışa çıkardı. İhaleleri 27 Aralık’a ertelenen gayrimenkullerin toplam bedeli 9 milyon 329 bin 164 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Palandöken’de Satılık Arsaların İhalesi 27 Aralık’a ertelendi!İhale Tarihi: 27.12.2016

İhale Saati:14.00’da başlayacak

 

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

İhale 27.12.2016 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00, 14.30 ve 15.00 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 – İkametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2016 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 – Satışı yapılacak olan Ticari Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedellerinin %50 si peşin olmak üzere geri kalan %50 lik kısım ise TEFE+TÜFE katsayısı oranında artırılarak 12 (oniki) ay eşit taksitle ödenecektir.

Ticari Konut Arsaları KDV den muaf olup, Diğer her türlü yasal Vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 – Her bir Konut arsası Satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 27.12.2016 tarihinde saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 – Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir