Bursa Orhangazi’de satılık arsa!

İhale Bursa

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Çakırlı Mahallesi’nde bulunan arsayı satışa çıkardı.

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Çakırlı Mahallesi’nde bulunan arsayı satışa çıkardı. İhalesi 30 Kasım’da gerçekleştirilecek gayrimenkulün satış bedeli 14 milyon 110 bin 426 TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, Çakırlı Mahallesi 4272 Parsel nolu 60.044,37 m2 gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 – Bu husustaki ihale 30/11/2016 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 – Satışı yapılacak gayr-i menkul;

MAHALLESİ:ÇAKIRLI

ADA / PARSEL:4272

METREKARE:60.044,37

MUHAMMEN BEDEL:14.110.426,95 TL

GEÇİCİ TEMİNAT:423.312,81 TL

GARANTİ TEMİNAT:1.000.000,00 TL

4 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 – Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 – Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 1.000,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 – İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir