Bursa Keles’te İcradan Satılık Gayrimenkul!

Bursa Keleş

Keles İcra Dairesi, Bursa İli, Keles İlçesi’ndeki 4 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 11 Ağustos Perşembe günü yapılacak taşınmazların toplam satış bedeli 10 milyon 598 bin 31 TL olarak belirtildi.

KELES İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Keles İlçe, 195 Ada No, 3 Parsel numaralı taşınmaz Keles ilçesi Dağdibi Mahallesi Çatak mevkiinde yer almaktadır. Taşınmazın yüzölçümü 7.613,87 metrekare olup Tapu kayıtlarına göre niteliği Tarla ve Ahşap Evdir. Taşınmazın Dağdibi Mahallesi merkezine olan uzaklığı yaklaşık 3,75 kilometre, ilçe merkezine olan uzaklığı 17 kilometredir.Tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı borçlu üzerine kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda toprak killi-kumlu, orta bünyeli, orta derin, organik maddece fakir, yüzde 10-15 oranında hafif seviyede taşlı, kuzey tarafındaki eğimin yüksek olduğu bir kısım yerinde taşlılık yüksek seviyede ve yer yer ana kaya yüzeyde, su tutma kapasitesi yüksek toprak yapısına sahiptir. Taşınmaza eskiden beri çiftlik gübresi getirilerek toprak organik maddece zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Toprak rengi açık kahverengi renktedir. Tuzluluk, alkalilik, drenaj bozukluğu gibi verimi olumsuz etki eden problemler bulunmamaktadır. Taşınmazın eğimi kuzey ve güney taraflarında farklılıklar göstermektedir. Kuzey tarafında kalan taşlılığın yüksek ve bir kısım yerinde ana kayanın yüzeyde olduğu yaklaşık 3 dekarlık kısımda eğim yüzde 35-40 gibi çok dik sarp eğimlidir. Hâlihazır durumda üzerinde belirli bir sıra arası ve sıra üzeri mesafe ile dikilmesine çalışılmış kiraz bitkisinin tarımı, güney tarafındaki yaklaşık 2,5 dekarlık alanda bir kısım kiraz ağaçlarının altında çilek bitkisinin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz üzerinde 1-3 yaş arasında 8 adet 4-6 yaş arasında 84 adet 7-12 yaş arasında 3 adet 25-30 yaşlarında 2 adet olmak üzere toplam 97 adet kiraz ağacı, 12-15 yaşlarında 3 adet 18-20 yaşlarında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet erik ağacı, 1-3 yaş arasında 4 adet 4-6 yaş arasında 9 adet 8-10 yaşlarında 1 adet olmak üzere toplam 14 ceviz ağacı ve 12-15 yaş arasında 6 adet elma ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey tarafında kiraz ve ceviz ağaçları dikilmiş olup, bu bitkilerin sek yapılmak suretiyle tarımı yapılmaktadır.Meyve bahçesinde bulunan meyve ağaçlarına ve toprağa gerekli bakım ve besleme yapıldığından bahçenin genel görünümü iyi olmakla beraber son yıllarda bazı bakım hatalarının yapıldığı gözlemlenmiştir. Meyve ağaçlarının büyük bir kısmı tam olarak verime yatmamıştır. Taşınmaz üzerinde 3,50 m x 4,50 m ebatlarında olan, 15,75 metrekare oturma alanlı, 2 katlı, zemin katı dış duvarları taş örülmüş ve alt katı dam olarak kullanılan, üst katın duvarları kerpiç ve bağdadi olan ve yaşam mahalli olarak kullanılan 2 katlı yığma kargir, ahşap karışımı bir bina vardır. Binanın çatısı ahşap, üzeri kısmen kiremit ve kısmen saç örtülüdür. Kapı ve pencereleri ahşap doğramadır. Bağ evi karakterindedir. Binanın yaklaşık 20-30 yıllık olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmaz içinde çevrede bulunan su kaynaklarından kapalı boru ile getirilen sulama suyunun kullanıldığı görülmüştür. Ancak bu su taşınmaz içinde biriktirilmemiştir. Ayrıca taşınmazın 800 metre kadar güneybatısında yer alan DSİ tarafından yapımı tamamlanan Dağdibi Sulama Göletinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşımı sağlayıcı herhangi bir kadastro yolu bulunmamakta olup, ulaşım batı tarafındaki özel mülkiyete sahip parseller üzerinden sağlanmaktadır.

Adresi : Dağdibi Mah. Keles / BURSA

Yüzölçümü : 7.613,87 metrekare

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ve Dağdibi mahallesi yerleşik alanı dışında olup 1/100.000 ölçekli 2020 yılı B.Ç.D. Planında orman alanlarında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi olmadığından yola cephe sağlanıncaya kadar söz konusu parselde inşaat ve imar uygulaması yapılamayacaktır.

Kıymeti : 105.980,31 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : DİĞER HACİZ ALACAKLILARI

1. Satış Günü : 11/08/2016 günü 11:00 – 11:10 arası

2. Satış Günü : 08/09/2016 günü 11:00 – 11:10 arası

Satış Yeri : İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOKALİ

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Keles İlçe, 245 Ada No, 12 Parsel numaralı taşınmaz Keles ilçesi Dağdibi Mahallesi Köyiçi mevkiinde yer almaktadır. Taşınmazın yüzölçümü 583,52 metrekare olup Tapu kayıtlarına göre niteliği Bahçedir. Taşınmazın Dağdibi Mahallesi yerleşim alanı içinde yer almakta olup, ilçe merkezine olan uzaklığı 13 kilometredir. Dosyada mevcut bulunan Keles Belediye Başkanlığının 08/01/2016 tarih ve 26 sayılı yazısına göre taşınmazın, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dışında olduğu, 1/100.000 Ölçekli 2020 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanlarında kaldığı belirtilmiştir. Tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı borçlu üzerine kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda toprak killi-tınlı, orta bünyeli, taşsız, derin, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek toprak yapısına sahiptir. Taşınmaza yıllar boyunca çiftlik gübresi getirilerek toprağının organik maddece ve humusça zenginleştirildiği kanaatine varılmıştır. Toprak rengi koyu kahverengi renktedir. Tuzluluk, alkalilik, drenaj bozukluğu gibi verimi olumsuz etki eden problemler bulunmamaktadır. Taşınmazın eğimi güneye doğru yüzde 1-2 gibi düz ve düze yakın eğimli iken, güney tarafında bir kısmın yerin eğimi yüzde 5-6 gibi hafif eğimlidir. Hâlihazır durumda üzerinde lahana, soğan, biber v.b. sulu tarım bitkileri olan sebzelerin tarımı yapılmaktadır. Bunun yanında taşınmaz üzerinde 2-4 yaş arasında 8 adet elma ağacı, 5-6 yaşlarında 2 adet ceviz ağacı, 12-15 yaşlarında 2 adet 3-5 yaş arasında 7 adet olmak üzere toplam 9 adet erik ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz içinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmazın çevrede bulunan su kaynaklarından yararlanarak sulanabilme imkanı bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım kuzeyinde yer alan kadastro yolu üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaz Dağdibi Mahallesi yerleşik alanı içerisinde yer aldığından tarım arazisi olarak kullanılmakla beraber arsa vasfını da kazanmıştır.

Adresi : Dağdibi Keles / BURSA

Yüzölçümü : 583,52 metrekare

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı dışında olup, 1/100.000 ölçekli 2020 yılı B.Ç.D. Planında kırsal yerleşim alanlarında kalmaktadır.

Kıymeti : 29.176,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : DİĞER HACİZ ALACAKLILARI

1. Satış Günü : 11/08/2016 günü 11:20 – 11:30 arası

2. Satış Günü : 08/09/2016 günü 11:20 – 11:30 arası

Satış Yeri : KELES İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOKALİ

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Keles İlçe, 105 Ada No, 8 Parsel numaralı taşınmaz Keles ilçesi Dağdibi Mahallesi Dereyayla mevkiinde yer almaktadır. Taşınmazın yüzölçümü 1.636,13 metrekare olup Tapu kayıtlarına göre niteliği Tarladır. Taşınmazın Dağdibi Mahallesi merkezine olan uzaklığı yaklaşık 7 kilometre, ilçe merkezine olan uzaklığı 20 kilometredir. Dosyada mevcut bulunan Keles Belediye Başkanlığının 08.01.2016 tarih ve 26 sayılı yazısına göre taşınmazın, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ve Dağdibi Mahallesi yerleşik alanı dışında olduğu, 1/100.000 Ölçekli 2020 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planında Orman alanlarında kaldığı belirtilmiştir. Tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı borçlu üzerine kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde yol durumunun müsait olmaması nedeniyle herhangi bir inceleme yapılamamıştır. Bu nedenle taşınmazla ilgili bilgiler uydu fotoğraflarına, köy halkından alınan bilgilere ve daha önceden taşınmazın bulunduğu yerde ve yakın mevkilerde yapılan keşiflerde elde edilen bilgilere göre düzenlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu yerde toprak killi-kumlu, orta bünyeli, orta derin, organik maddece fakir, yüzde 10-15 oranında hafif seviyede taşlı su tutma kapasitesi yüksek toprak yapısına sahiptir. Taşınmaza malik tarafından eskiden beri çiftlik gübresi götürülerek toprağın organik maddece zenginleştirilmeye çalışıldığı öğrenilmiştir. Toprak rengi açık kahverengi renktedir. Tuzluluk, alkalilik, drenaj bozukluğu gibi verimi olumsuz etki eden problemler bulunmamaktadır. Taşınmazın eğimi batıya doğru yüzde  8-10 gibi orta seviyede eğimlidir. Hâlihazır durumda üzerinde uzun zamandır çilek tarımının yapıldığı belirlenmiştir. Taşınmazın çevrede bulunan su kaynakları kullanılarak sulandığı belirlenmiştir. Taşınmaz içinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım batı tarafında bulunan kadastro yolu üzerinden sağlanmaktadır.

Adresi : Dağdibi Keles / BURSA

Yüzölçümü : 1.636,13 metrekare

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ve Dağdibi mahallesi yerleşik alanı dışında olup 1/100.000 ölçekli 2020 yılı B.Ç.D. Plaında orman alanlarında kalmaktadır.

Kıymeti : 24.541,95 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : DİĞER HACİZ ALACAKLILARI

1. Satış Günü : 11/08/2016 günü 11:40 – 11:50 arası

2. Satış Günü : 08/09/2016 günü 11:40 – 11:50 arası

Satış Yeri : KELES İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOKALİ

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Keles İlçe, 249 Ada No, 26 Parsel numaralı taşınmaz Keles ilçesi Pınarcık Mahallesi Akbaş Yeri mevkiinde yer almaktadır. Taşınmazın yüzölçümü 4.881,38 metrekare. olup Tapu kayıtlarına göre niteliği Tarladır. Taşınmazın Pınarcık Mahallesi merkezine olan uzaklığı yaklaşık 750 metre ilçe merkezine olan uzaklığı 13 kilometredir. Dosyada mevcut bulunan Keles Belediye Başkanlığının 08/01/2016 tarih ve 26 sayılı yazısına göre taşınmazın, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ve Pınarcık Mahallesi yerleşik alanı dışında olduğu, 1/100.000 Ölçekli 2020 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planında Tarım alanlarında kaldığı, kadastral yola cephesi olmadığından yola cephe sağlanıncaya kadar söz konusu parselde inşaat ve imar uygulaması yapılamayacağı belirtilmiştir. Tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı borçlu üzerine kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda toprak kumlu-killi, orta bünyeli, hafif seviyede taşlı, derin, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek toprak yapısına sahiptir. Toprak rengi koyu kahverengi renktedir. Tuzluluk, alkalilik, drenaj bozukluğu gibi verimi olumsuz etki eden problemler bulunmamaktadır. Taşınmazın eğimi güneybatıya doğru yüzde 3-5 gibi hafif eğimlidir. Hâlihazır durumda üzerinde herhangi bir bitkinin tarımı yapılmamaktadır, ancak sürülerek ekime hazır hale getirilmiştir. Uzun yıllardan beri tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz yakınında sulama amacıyla kullanılabilecek bir dere bulunmakla beraber, çevrede sulama amacıyla kullanılabilecek su kaynakları mevcuttur. Taşınmaz içinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşımı sağlayıcı herhangi bir kadastro yolu bulunmamakta olup, ulaşım özel mülkiyete sahip komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır.

Adresi : Pınarcık Keles / BURSA

Yüzölçümü : 4.881,38 metrekare

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ve Pınarcık mahallesi yerleşik alanı dışında olup 1/100.000 ölçekli 2020 yılı B.Ç.D. Planında tarım alanlarında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi olmadığından yola cephe sağlanıncaya kadar söz konusu parselde inşaat ve imar uygulaması yapılamayacaktır.

Kıymeti : 58.576,56 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : DİĞER HACİZ ALACAKLILARI

1. Satış Günü : 11/08/2016 günü 12:00 – 12:10 arası

2. Satış Günü : 08/09/2016 günü 12:00 – 12:10 arası

Satış Yeri : KELES İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOKALİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/96 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/06/2016

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir