Antakya’da Satılık Arsa!

Antakya Satılık Arsa

Hatay 1.Sulh Mahkemesi, Hatay İl, Antakya İlçesi’nde yer alan arsayı satışa çıkardı. İhalesi 14 Ekim Cuma günü yapılacak taşınmazın bedeli 13 milyon 675 bin TL olarak belirlendi.

Hatay 1.Sulh Mahkemesi Hatay İl, Antakya İlçesi’nde yer alan arsayı satışa çıkardı. İhalesi 14 Ekim Cuma günü yapılacak taşınmazın bedeli 13 milyon 675 bin T Lolarak belirlendi.

T.C. HATAY 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, 1007 Parsel No, Güzelburç köyü Mahalle/Mevkii, Taşınmaz Antakya Belediyesi sınırları içinde Güzelburç Mahallesi Antakya Yeni Sanayi Sitesinin batısında bulunmaktadır. Taşınmazın kuzeybatısından geçen 10 m.lik imar yolu ile kuzeyinden geçen 25.lik imar yolu mevcuttur. imar kapsamında kalmaktadır. Geriye kalan kısım da imar dışındadır. Üstünde herhangi bir muhtesat yoktur. Düz arazi niteliğinde olup her türlü sulu ve kuru tarıma elverişlidir. Tarla vasfındadır.

Yüzölçümü : 68.375 metrekare

Arsa Payı : Dosyasında mevcuttur

İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur

Kıymeti : 13.675.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur

1. Satış Günü : 14/10/2016 günü 10:10 – 10:20 arası

2. Satış Günü : 11/11/2016 günü 10:10 – 10:20 arası

Satış Yeri : Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2016

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir