4.4 milyon TL’ye Malatya’da Satılık 5 Gayrimenkul!

Malatya Gayrimenkul

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan 5 gayrimenkulü satışa çıkardı. Taşınmazların satış bedeli 4 milyon 462 bin 568 TL olarak belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi,  Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan 5 gayrimenkulü 4 milyon 462 bin 568 TL’ye satıyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz mal satış bedeli 15 güne kadar ödenecektir. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi değildir.

İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

SIRA NO İLÇE MAH.KÖY ADA PARSEL PARSEL-DÜKKAN İMAR DURUMU CİNSİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TAHMİN EDİLEN İHALE TARİH VE SAATİ

ALANIBEDEL

1- YEŞİLYURT

TECDE

5986

1

5081,46

Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli)

38.111,00 TL

1.270.365,00 TL

04/08/2016- Saat:14:30

2- YEŞİLYURT

TECDE

5988

2

6472,31

TİCARET+ KONUT Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli)

48.543,00 TL

1.618.077,50 TL

04/08/2016- Saat:14:30

3- YEŞİLYURT

İNÖNÜ

3780

2

2175,31

Konut + Ticari Blok Nizam E=2.20 Hmax= 24.50

39.156.00 TL

1.305.186,00 TL

04/08/2016- Saat:14:30

4- BATTALGAZİ

SARAY

1242

1

11,10

MEYDAN (Bodrum Çarşı) İnönü Kapalı Çarşısı

1. Bodrum no:21

21.665,00 TL

722.150,00 TL

04/08/2016- Saat:14:30

5- BATTALGAZİ

SARAY

1242

1 99,66 MEYDAN (Bodrum Çarşı) İnönü Kapalı Çarşısı 2. Bodrum no:139

19.434,00 TL

647.790,00 TL

04/08/2016- Saat:14:30

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir