TOKİ Hatay Payas’ta 788 Konut Yapacak

toki-hatay-payas-ta-788-konut-yapacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler” projesi kapsamında, 2016 yılında TOKİ Hatay Payas’ta 788 konut üretecek.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler” projesi kapsamında, 2016 yılında Payas’ta 788 konut üretecek.

TOKİ, proje çerçevesinde şehirlere, kent kimliği ve merkezi unsurlarla sıkı bağları olan, halkın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki ve sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyor.

TOKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, projeleri aşamalı olarak hayata geçirecek olan idare, 2016’da 60 binin üzerinde yeni konut üretecek. “Konut talebi, deprem riski, kentseldönüşüm ve kentleşme oranı”, projenin dört ana unsuru olarak belirlendi.

TOKİ’den yapılan açıklama şöyle; 3 bin adet konut üretim kapasitesi bulunan Hatay’da ilk etapta 788 konut projelendirildi. Yerleşim alanının, öncelikle İskenderun ve Dörtyol’da çalışan ve uzak mesafeler nedeniyle ulaşım sorunu yaşayan çalışan kesimin konut ihtiyacına yanıt vermesi amaçlandı. Konut ihtiyacının yanı sıra, parkları, peyzaj alanları, sosyal donatıları ve mahalleleriyle, bölgede yüksek nitelikli, örnek bir kentsel çevre oluşturma kurgusu ile tasarlandı Projede, şehri bölgelere ayıran formel planlama yaklaşımı yerine, tıpkı büyük bir kentteki gibi ticari, sosyal ve konut yapılarının birlikte yer aldığı karma bölgeler, bağlantılar oluşturuldu. Böylelikle, kentsel yaşantının canlı ilişkileri için olanak sağlandı. Yerleşke merkezi bir bölgede yoğunlaşmakla birlikte, yaya yürüyüş yolları ve onu çevreleyen karma kullanımlı yapıları ile merkezin tüm alana nüfuz edebilmesi sağlandı. Her ana yapı adasında yaya yürüyüş yollarıyla merkeze bağlanan alt merkezler ve meydanlar oluşturuldu.

Bloklar dik açılı bir anlayış yerine, geleneksel kentlerin perspektif zenginliğinden esinlenerek iki farklı açıyla plana yerleştirildi; 3 ve 6 katlı olarak projelendirildi. Zemin katlardaki dairelerin tümünde kendine ait bahçeye, üst katlardaki dairelerde büyük ve çok sayıda balkona yer verildi. Projede, insan-yaya ölçeği hassasiyetle gözetilerek, yerleşke, boşluk ve ıssızlık hissi yaratmayacak şekilde planlandı. 560 bin metrekarelik kentsel ölçeğe sahip planlama alanında, yaya – taşıt ilişkisi, bisiklet yolları ile tüm alana ulaşım imkanı sağlayan planlama titizlikle yapıldı.

Amanos dağlarının eteklerinde bulunan proje arazisinde tarım alanları korunurken, dağ tarafının yolla bütünüyle bölünmemesine ve konut alanıyla orman irtibatının korunmasına özen gösterildi. Gerekli ağaçlandırma planlaması yapılarak yerleşkeyle dağ arasında bir ekolojik koridor oluşturuldu. Yaşayan gerçek bir kentsel çevrenin vazgeçilmez öğesi olan peyzaj, projenin asli unsuru olarak ele alındı. Arazinin topografik olanakları da kullanılarak yapılan setler ve Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez öğeleri olan pergola, taraçalar vasıtasıyla, bitkilerin yapılarla bütünleşmesi ve projenin ayrılmaz parçası haline gelmesi hedeflendi.

TOKİ Hatay Payas TOKİ Hatay Payas'ta 788 Konut Yapacak

TOKİ Hatay Payas

Esin Gazetesi

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir