Palmiye Boğaziçi Evleri’nde icradan villa 8.3 milyon TL

Palmiye Boğaziçi Evleri

İstanbul Üsküdar’da  bulunan villa İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından 30 Eylül 2015 günü saat 15:00 ile 15:10 arası Palmiye Boğaziçi Evleri’nin ihalesi yapılacaktır.

İstanbul İli Üsküdar İlçesi’nde yer alan villa 8 milyon 300 bin TL bedelle İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak.

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satılmasına karar verilen İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah, 736 ada, 133 parsel sayılı 9.962,43 m2 alanlı, “bahçeli oniki adet kargir tripleks villa” nitelikli taşınmazda 21/200 arsa paylı C Blok bodrum +zemin+ 1 normal katlı 1 nolu bağımsız bölüm olan çatıda piyesleri olan tripleks villa niteliğindeki taşınmazdır. 133 nolu parselin üzerinde birbirine benzer 12 adet müstakil villanın olduğu görülmüştür. Satışa konu villaya Burhaniye Abdullahağa Caddesinden ulaşılan Enveriye sokaktan ilerlendiğinde ulaşılmaktadır. Enveriye sokaktan yaklaşık 100 metre yay yüründüğünde karşılaşılan villanın iki kat olarak gözüktüğü, kottan faydalanılarak bodrum katı elde ettiği anlaşılmıştır. Villaya her türlü ulaşım araçları ile erişmek mümkündür. Belediyenin ve diğer bütün kamu kuruluşlarının tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kamuoyunda Palmiye Boğaziçi Evleri olarak bilinmektedirler. Boğaziçi köprüsüne, 01 karayoluna Yalıboyu Caddesine ve İstanbul Boğazına yaya mesafesinde olup 500-900 metre uzaklıkladır. Yakın çevresinde de benzer nitelikli müstakil villalar, konutlar, bey konakları. Adıgüzel evleri yer almakladır.Yaya mesafesindeki yakınlarında bahçeler, milli eğitime bağlı ilk ve ortaokullar (Burhaniye ilk ve Ortaokulu ile Ali Fuat Başgil ilk,orta ve imam hatip ortaokulu) vardır.Burhaniye camiine yakın olup Boğaziçi’ nin doğal görünümlü olarak meyilli ve İstanbul Boğazına hakim görüştedir.Satışa konu villanın müstakil tripleks (3 katlı) bir yapı olduğu ayrıca çatı arası kan bulunduğu görülmüştür. Betonarme karkas taşıyıcı sistemle inşa olunmuş olup tapu kaydı verilerine göre 10/10/2012 tarihli yönetim planı bulunmaktadır. Parselin üzerinde benzer nitelikte 12 adet tripleks villa yer almaktadır. Mimari projesinde C Blok adı ile tanımlanmıştır. 2004 tarihli yapı kullanma izin belgesi(iskan) vardır. Bütün katları ile birlikte yaklaşık 700 m2 alanlı olduğu anlaşılmıştır. Sağı, solu, yeşillik ve çit sarmaşıklardan oluşan dar patika tipi kilit taşlı yaya yolundan erişilen villa halen kullanımdadır. Site içersinde her türlü konfor ve güvenliğe sahiptir. Bodrum katında sığınak, kapalı otopark, depo, duş, wc, odalar, holler ve çıkış kapıları ile projelendirilmiş olmasına karşın, yerinde bu mekanların kullanım alanı olarak değerlendirilmiş oldukları görülmüştür. Keza zemin ve normal katında bina girişi, antre, hol, salon ve odalar, mutfak, ıslak alanlar, banyo, duş, hol. yemek alanları ile mücehhezdir. Çatı arası katı banyo, mutfak nişi, duş, oda ve teras şeklinde dizayn edilmiştir. Villanın zemin kaplamaları ahşap lamine parke ıslak alanları iyi, kalite seramik ve mermerdir. Mutfakta ayrı bir kış bahçesi yer almaktadır. Mutfakta granit tezgah, tezgah altı ve tezgah üstü lake mobilya dolapları mevcuttur. Duvarları sıvalı, alçı sıvalı, saten boyalı, spot aydınlatmalı, ve dekoratif görünümlüdür. Giriş kapısı mdf esaslı çelik, iç kapıları ahşap paneldir. Pencereleri pvc esaslı ısıcamlıdır. Islak alanlarında gerekli vitrifiye elemanları, klozet, takım lavabo, Hilton tipi lavabo ve dolaplar yer almaktadır. Her yönü ile bulunduğu semtin ve bölgenin kültürel alt yapısına uygun, bakımlı, kullanışlı, yüzme havuzlu, bahçesinde yeterli bitki, ağaç, çim ve sarmaşık olan üst düzey bir villa kimliğindedir.

Adresi: İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi. Abdullahağa Caddesi, Enveriye Sokak, Palmiye Boğaziçi Evleri B Sitesi No: 10 adresinde bulunan C Blok adlı müstakil villadır.

Yüzölçümü : Tapu kaydı verileri incelendiğinde parselin alanının 9.962,43 m2 olduğu, bu alanda 21/200 arsa payına hakim bulunduğu, bunun da zeminde 1.046,05 m2’ye tekabül ettiği hesaplanmıştır.

Arsa Payı: 21/200

İmar Durumu: Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 219 pafta, 736 ada, 133 parsel sayılı yer 04/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında Taks:0,15, Kaks:0,30 yapılanma şartlarında Hmax:6,50 metre (2 kat) irtifada düşük yoğunluklu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 8.300.000,00 TL

KDV Oranı: 5582 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına eklenen ş bendi uyarınca KDV istisnası bulunmaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü: 30/09/2015 günü 15:00 -15:10 arası

2. Satış Günü: 26/10/2015 günü 15:00 -15:10 arası

Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

Satış şartları:

1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanjı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 5582 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına eklenen bendi uyarınca KDV istisnası bulunmaktadır.. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/818 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Palmiye Boğaziçi Evleri Palmiye Boğaziçi Evleri'nde icradan villa 8.3 milyon TL

Palmiye Boğaziçi Evleri

Kaynak

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir