Çorlu’da Fuar ve Kongre Merkezi Yapılacak!

corlu-da-fuar-ve-kongre-merkezi-yapilacak

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı ev sahipliğinde Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonu’nda düzenlenen istişare ve dayanışma yemeğine AK Parti yöneticileri, milletvekili adayları ile Çorlu’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Teşkilatı ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mustafa Yel: “Bizler atalarımızdan, ecdatlarımızdan aldığımız o kutsal güçle dünyayı bir dönem nasıl yönettiysek inşallah torunlarımız, gelecek nesillerimiz de bir güıı gelecek bir numaralı ülkenin evladı olarak bütün dünyayı titretecek ve diz çöktürecek biz buna inanıyoruz” dedi.

“GÜN GELECEK DÜNYAYI TİTRETECEK VE DİZ ÇÖKTÜRECEĞİZ”

Yel: “7 Haziran seçimlerine büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. İdeallerimiz. yüreğimizde milletimizin sevgisi ve derdimiz var. Derdimiz 78 milyon Türk evladı ile beraber tüm dünyada yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımızın derdi. Bugün 7 Haziran da yapılacak seçim sadece Türkiye Cumhuriyeti”ııin seçimi değil. Müslüman dünyasının ve Türk dünyasmm başaktörü olaıı Türkiye Cumhuriyeti eğer bu seçimde birlik ve beraberliği korursa, işte dünyadaki Müslümanlar ve tüm Türk dünyası da bu birlik ve beraberlik etrafinda kenetlenerek inşallah bizleri yıkmak isteyen tüm güçlere karşı meydan okuyacak ve biz de varız 21. yüzyıl bizim yüzyılımız olacak diyecekler. Biz buna inanıyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız bu. Nasıl ki 2023. 2053 ve 2071 yılı hedeflerimiz var. işte bizler at al armuzdan, ecdatlarnınzdaıı aldığımız o kutsal güçle dünyayı bir dönem nasıl yönettiysek inşallah torunlarımız, gelecek nesillerimiz de bir gün gelecek bir numaralı ülkenin evladı olarak bütün dünyayı titrctecck ve diz çöktürecek biz buna inanıyoruz. Bu uğurda yapılan tüm çalışmalar. 12 yılda yapılanlara göz attığınız zaman sadece ve sadece milletin rulıuııu görüyoruz, başka lıiçbir ruhu kabul etmiyoruz.

Girdiği her seçimde iktidar olmasına rağmen oylanın arttırarak iktidarda olan ve iktidar yürüyüşünü devam ettiren tek parti AK Parti dir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Toplumda akıı ak göıılü pak şekilde dolaşıyoruz” diye konuştu.

“TEKİRDAĞ’DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ”

Mustafa Yel: “Zanıaıı zaman siz ne yaptınız. nasıl işler yaptınız gibi sorular karşısında en çok sözü söyleme hakkını kendimizde buluyonız.

Gerekirse günlerce neler yaptığımızı anlatabilecek icraatlarımız var. Gerekirse günlerce neler yapacağımızı anlatacak ideallerimiz var. İnşallah 7 Haziran 2015 seçimlerinde de Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da birinci parti olacağız, bu konuda bize desteğe var mısınız?” şeklinde konuştu.

“DEMOKRASİ İŞİ PARMAK SAYISIYLA OLUR”

Mustafa Yel açıklamalarım şöyle sürdürdü: “Milletimizden aldığımız bu güç halka halka tüm Tekirdağ’da yayılıyor. Bu benim 3. Girdiğim seçim. 2011 ve 2014 seçimlerinden soııra en rahat çalıştığımız AK Parti ye en fazla teveccühün olduğu, artık Tekirdağ’da da AK Partilini bayrağım dalgalandıracağımız gün 7 Haziran 2015’dir. Bu konuda Çorlu muza. Tekirdağ’ımıza güveniyoruz. Bizim derdimiz sadece seçim kazanmak değil, sizlere hizmetkar ohııak. Buradaki tüm kadrolar, hizmetkar olma duygusuyla. geçmişten aldığı gücü geleceğe taşıyarak, muhafazakar, demokrat, lıcr türlü seçmenimizi kucaklayacağız. Çorlu ‘muzun sorunlarım biliyoruz. Çorlu’muzun yerel yönetimler konusundaki şanssızlığmı da biliyoruz ama artık bunu kıracağız.

Ne istediyseııiz onlara kavuşabilmeniz için en fazla milletvekiliyle Ankara’da temsil edilme konusunda sizlerden istirlıanımıız var. Bu iş demokrasi işi parmak sayısıyla olur.

Bizim Tekirdağ olarak Ankara’da daha fazla temsil edilmemiz 907 bin Tekirdağlı henışerinıizin orada daha güçlü olması anlamına geliyor.

Bu sadece bizim seçimimiz değil.

Tekirdağ’ın seçimi. Beıı Tekirdağ halkına lıenişerilerime güveniyorum. Bizleri eıı ideal sayıda en çok sayıda Ankara’ya göndereceklerine eminim.”

“ÇORLU’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ”

Mustafa Yel ayrıca: “Çorlu’muz inşallah bir fuar ve kongre merkezi kazanacak. Kentsel dönüşüm ile ilgili beklentiler var. Çevre ve Şelıireilik Bakanlığımız ile beraber bu çalışmayı yapacağız. Roman kardeşlerimizin yaşadığı Ilı dır ağa Malı ailesi ııe ziyarete gittik. Orada Afrika ülkelerinde bile olmayan görüntülerle karşılaştım. Bu mudur size reva görülen yerel yönetimler taralından. Böyle nıi olmalı. Orada gördüğüm görüntüler gerçekten içler acısı. Kanalizasyon dışarıdan akıyor. evlerin hali içler acısı. Belediye başkam geldi mi dedim, yıllar oldu uğramadı dediler. CHP’li milletvekilleri geldiler nıi uzuıı yıllardır uğramadılar. Biz koltuk doldursun diye iıısanlan milletvekili yapmıyoruz. Biz hizmet etsin diye nişanlan milletvekili yapıyoruz. Hizmet etnıeyeceksek Allah bize o makamları nasip etmesin” dedi.

“30 KÖY GEZİM BÜLENT BELEN’İN ADINI 10 KİŞİ BİLEMEDİ”

Mustafa Yel açıklamasının devamında MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’i de eleştirerek: “Ben köy köy dolaştığımda MHP Milletvekili vardı adı neydi diye sorduğumda inanın 30 köyden Milletvekili Bülent Belen’in isnüııi söyleyen 10 taııe vatandaş çıktı. 4 yıl bize milletvekilliği yaptı ıııı? 4 yılda lıaııgi hizmeti getirdi, ne yaptı. Ne için gittin, turist olarak mı gittin. Bu millete hizmet etmek için gitmedin mi? Köy gezilcrtnnzde sorduğumuz zamaıı ismi dalü bilnmıeyeıı milletvekili olduğunu gördük. Bizler de adı bilnmıeyeıı ve millete hizmet etmeyen milletvekillerinden olacaksak. Allah bizi o makama ııasip etmesin. Bu konuda 6 tane pırıl pırıl adayımız var. Dainıea bu milletle beraber olan. seçildikten soııra da bu milletle beraber olma konusunda azimli ve kararlı, dik duruşu ile takdir toplayan 6 tane milletvekili adayımız var. İnşallah, keşke Allah ııasip etse. 6’nıız beraber gitsek. Bu da olur ben inanıyorum. Kını giderse gitsin milletinin vekili olma yolunda, milletine hizmet etme yolunda çalışacak, gecesini gündüzüne katacaktır” dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Metin Akgün:

“SANDIKLARI PATLATMANIZI İSTİYORUM”

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Metin Akgün ise :”7 Haziran seçimleri kapıya dayandı. Bizim milletvekilliği adaylığı sürecimiz, sizlere sivil toplum örgütlerine bağlıydı.

Bütün kuruluşlara adaylık sürecinde katkı sağladıklan ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum. AK Parti size soııuııa kadar güveniyor ve sizin oylarmız ve nıülakatlarnıız ile aday belirtiyor. Ben çiftçi, işveren, sanayici ve siyasetçi olarak içinizden biriyim. Metin kardeşiniz olarak soru ııl arnnznı arkasnıdaymı. sizlerin de güveninize, desteğinize, oylarınıza talibim. Seçim çalışmalarımız kapsanmıda sıkmadık el. açmadık kapı bıraknuyoruz. Buııuıı nedeni Türkiye’deki istikrarın bozulnıanıasıdır. Tekirdağ dan eıı çok vekil sayısı ile bizi meclise göndermenizi istiyoruz. 7 Haziran seçimlerinde Çorlu”da. Tekirdağ’da tüm sandıklan patlatmanızı istiyorum. Bunu hepinizden rica ediyorum” decli.

Akgüıı: “Seçim çalışnıalan kapsanmıda CHP. mazotu 1.5 lira yapacağını diyor. Siz belediyelerinizde suyu 4.5 liraya satacaksmız mazot için 1.5 lira olacak diyeceksiniz. Yalaıı ve safsata bunlar. CHP. iktidar olması durum unda Tekirdağ’a 70 tane baraj yapacağım söylüyor. 12 belediyenin 12’si de sizde iş makinelerini de ben göndereyim siz bırakın 70 tane baraj yapmayı 1 taııe köyde 1 tane göl bile yapanıazsnıız” diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Hakan Sunal:

“ADAY OLDUĞUMU TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM”

Adaylardan Hakan Suııal da yaptığı konuşmada: “Çalışan, terleyen bir milletvekili olacağnıu söyleyerek ceketimi çıkartarak çalışmalarıma başladım. Bütüıı arkadaşlarımız da böyle çalışıyorlar. 11 Şubat ta aday adaylığı dönemim başladı. 7 Nisan da sizler gibi biz de televizyon karşısnıa geçtik ve aday olduğumuzu öğrendik. Sizlere beııi onurlandırdığınız içiıı teşekkür ederim. İnşallah 7 Haziran da da meclise gönderirsiniz.

Çarşıda, pazarda, kahvehanede seçim çalışması yapıyoruz. AK Parti ııe yaptı diyorlar. AK Parti bu ülkenin alt yapısnn yapıyor. Asgari ücret, emekliler, çiftçiler bu konularda sorular ve sonullar iletiliyor bu konularda sorunlar elbette var ancak öııcnıli olaıı altyapı, altyapı olmazsa bizim cebimize bu yansımıyor. AK Parti, alt yapıyı yaptı ve yapıyor” dedi. AK Partiiıiıı Tekirdağ Milletvekili adaylanııdaıı Alınıet Üzgün: “Bizim 2023. 2053 ve 2075 hedeflerimiz var. Bu hedeflere erişmek için gayret gösteriyoruz ve sizlerden de destek bckliyonız” diye konuştu.

“HİÇ DEĞİLSE TEŞEKKÜR BEKLİYORUZ”

AK Parti Tekirdağ İl Başkam Alınıet Akçay ise AK Parti ııe yaptı sorularnıa yanıt vermek maksadıyla AK Partiiıiıı Türkiye ve Tekirdağ yatırnıılanıını yer aldığı kitaplarla salıneyc geldi. Akçay: “Iııkar edenin, görmeyenin başma düşse felç edecck bir kitap var. Tekirdağ’da 12 yılda 10 milyar TL’lik yatırını yapılmış.

Başarılı öğrencilere, takdir, teşekkür veriliyor. Biz de lıiç değilse bir teşekkür bekliyoruz. Bugünlere Recep Tayyip Erdoğaııiıı başbakanımızın, bakaıılannuzm elik duruşu sayesinde geldik. Bunların kalıcı olması için yeııi bir anayasaya ihtiyaç var. Bunun için bu seçimler önemli. Sizler için çalıştığımızı aıılayacaksmız. Biz tökezlersek. Türkiye tökezler. Türkiye tökezlerse dünyadaki mazlum milletler tökezler, sıknıtıya düşer” şeklinde konuştu. AK Parti Çorlu İlçe Başkam İsmet Al bayrak da: “İstişare ve kaynaşma maksadıyla düzenlediğimiz yemeğimizde amaç üyelerimizin ve AK Parti’ye gönül vermiş iıısaıılanıı kayııaşmasıdır. AKP’nin daha iyi yerlere gelebilmesi için ev ev. kapı kapı dolaşıyoruz. Sıkılmadık el bırakmıyoruz. Seçim sürecinin başlaması ve 7 Nisan’da adayların açıklanması ile promosyon çalışmalarımıza başladık. Bizler kendimize. Recep Tayyip Erdoğan’a geııel başkanımız Alınıet Davutoğlu’ııa.

bu vataıı için şelıit olanlara, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için Gazi Mustafa Kemal’e atalarımıza söz verdik, gençlere söz verdik.

Günü geldiğinde bu bayrağı elıil olaıı kişilere devredeceğimize de söz veriyoruz” dedi.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir